Turawik Jezioro Średnie - Warunki Wodne

W Latach 1933-1938 w dolnym biegu Małej Panwi wybudowano zaporę o wysokości 13m i sztuczny zbiornik, którego lustro wody wynosi 22 km2. Do jego budowy i umocnienia brzegów, obok innego budulca, używano miejscowego żwiru. Powstałe w ten sposób wyrobiska pożwirowe utworzyły: Jezioro Średnie, Jezioro Małe, Jezioro Srebrne oraz Staw Tonloch. Wszystko to sprawiło, że 12% powierzchni gminy zajmują wody, a Turawa i okoliczne wsie wykształciły się jako rejon ruchu turystyczno-rekreacyjnego. Ingerencja człowieka w środowisko, zarówno te wcześniejsze, jak i obecne, podniosły walory Turawy, która stała się atrakcyjnym miejscem wypoczynku. Ostatnie pokolenia rodu von Garnierów zostawiły „w spadku” Turawie piękny, zabytkowy park, w którym wśród pospolitych sosen, jodeł i buków są olbrzymie dęby szypułkowe, dęby czerwone, buki czerwonolistne, górskie wiązy, czarne sosny. Jest co podziwiać, a spacery w turawskim powietrzu, przesyconym zapachami różnorodnej roślinności stały się prawie, że zwyczajem mieszkańców, również Opola, w dni wolne od pracy i w każdej porze roku.

© e-dotnet.pl - Profesjonalne strony internetowe